Rezervasyon Sözleşmesi

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan POLARİS OTEL & BEACH CLUB Büyükeceli Mh. Atatürk 4. Cd. No:7 Gülnar / Mersin adresinde bulunan POLARİS OTEL & BEACH CLUB; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.polarisotel.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilin de akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.Sözleşme Konusu

1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, Müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla (Müşteri, otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, otel konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. otel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde Taraflar, İşbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2. Konaklama Rezervasyonunun Şekli

2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşterinin +90 (0324) 404 01 00 numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi, www.polarisotel.com internet sayfasındaki rezervasyon formu doldurup göndermesi otel müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla +90 (0324) 404 01 00 numaralı telefondan otele başvurabilir, info@polarisotel.com mail adresine e-posta gönderebilir ya da otel web sitesi üzerinden whatsapp online müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç, konaklamanın başlangıç tarihinden 20 (yirmi) gün önce Müşteri tarafından veya Müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından2.2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile otele iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için  1 defaya mahsus müsaitlik durumuna göre  değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir.                                                                              

2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.

2.6. otel, Müşterinin süresi içerisinde yapacağı  değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.                                                                                                                                 

2.7. otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

2.8 otelde belirtilen kişi sayısı dışında misafir kabul edilmeyecektir. Şayet bu kurala uyulmadığı takdirde oluşabilecek cezai durumlardan müşteri sorumlu tutulacaktır. 

3. Ödemenin İade Şekli ve İptaller

3.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini otele giriş tarihinden 20 (yirmi) gün önce 3.2. maddesindeki yöntemlerden biri ile otele iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme, bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde otel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine  iade edilecektir.

3.2. İptal talebi, Müşterinin otele giriş tarihinden 20 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan  etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

3.3.Tüm iade işlemlerinde, otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye  iade edilecektir.

4. Konaklama Şekli

4.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

4.2.Müşteri, konaklama süresince içerde bulunan eşyalara zarar vermesi halinde bedelini çıkış esnasında ödeyecektir.

4.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, pandemi nedeniyle otele giriş günü en erken saat 15:30’da odaya yerleşeceğini ve otel çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 11:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

4.4. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.

4.5. Müşterinin otele yerleştikten sonra otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda aldığı hizmet mahsup edilir kalan hizmet gününden 3 gün no şubedeli mahsup edilir kalanı iade edilir.

Sosyal Medya

Whatsapp'tan Bilgi Al.
WhatsApp
Polaris Hayat Oteli Ziyaret Et